Duchowa odnowa

 • aktualizacja 2015.06.17 Ewangelia według świętego Marka 4, 35-41  Uciszenie burzy na jeziorze Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów: «Przeprawmy się na drugą stronę». Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. Naraz zerwał się... [czytaj dalej]
 • aktualizacja 2015.06.10 Ewangelia według świętego Marka Mk 4, 26-34  Przypowieść o ziarnku gorczycy Jezus powiedział do tłumów: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia... [czytaj dalej]
 • aktualizacja 2015.06.03 Ewangelia według świętego Marka 3, 20-35  Szatan został pokonany Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów». N... [czytaj dalej]
 • aktualizacja 2015.05.27 Ewangelia według świętego Mateusza 28, 16-20 Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy Jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił t... [czytaj dalej]
 • aktualizacja 2015.05.20 Ewangelia według świętego Jana 20, 19-23 Jezus daje Ducha Świętego Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręc... [czytaj dalej]
 • aktualizacja 2015.05.14 Ewangelia według świętego Marka 16, 15-20 Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto ni... [czytaj dalej]
 • aktualizacja 2015.05.06 Ewangelia według świętego Jana 15, 9-17 Przykazanie miłości Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachował... [czytaj dalej]
 • aktualizacja 2015.04.29 Ewangelia według świętego Jana J 15, 1-8 Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity Jezus powiedział do swoich uczniów: «Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która prz... [czytaj dalej]
 • aktualizacja 2015.04.22 Ewangelia według świętego Jana 10, 11-18 Ja jestem dobrym pasterzem Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i uc... [czytaj dalej]
 • Ewangelia według świętego Marka 1, 40-45 Uzdrowienie trędowatego Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Natychmiast trąd go opuścił i zo... [czytaj dalej]
 • Ewangelia według świętego Marka 1, 29-39 Jezus uzdrawia i wypędza złe duchy Gdy Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją ... [czytaj dalej]
 • Ewangelia wg św. Marka 1, 21-28 Jezus naucza jako mający władzę W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął... [czytaj dalej]